دکتر سیف:

نوسانات ارزی موجود پایدار نیست

نوسانات ارزی موجود پایدار نیست و انتظار می رود شرایط به روال ماه های گذشته برگردد. 

به گزارش روابط عمومی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران،سیف با اشاره به اینکه در نیمه دوم سال گذشته عملکرد اقتصاد مثبت بوده و گشایش های ارزی موجب ثبات در بازار ارز گردید ، خاطرنشان کرد: نوسانات ارزی روزهای اخیر با علائم مثبت ناشی ازعملکرد اقتصاد سازگار نیست و می تواند ناشی ازعوامل غیر اقتصادی باشد.
رییس کل بانک مرکزی تاکید کرد: برخی اظهارنظرها که مبتنی بر اطلاعات صحیح و واقعی نیست،می تواند نوساناتی دربازارارز ایجاد نماید لیکن تاثیر بلند مدت نخواهد داشت.
وی افزود: عملکرد مثبت اقتصاد نیمه دوم سال گذشته و استفاده از منابع ارزی ایجاد شده، زمینه ورود کالاهای مورد نیاز کشور را فراهم ساخت و بانک مرکزی همچنان برنامه ی تامین نامحدود ارز جهت ورود کالاهای اساسی را مدنظر دارد و قطعاً این تصمیم بر شرایط بازار ارز تاثیر خواهد گذاشت.تعداد بازديدها:   6,932