با تاسیس صندوق قرض الحسنه صورت می گیرد؛

تفکیک منابع و مصارف قرض‌الحسنه بانک ها و موسسات اعتباری

   بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران طی بخشنامه ای « ضوابط اجرايي بند"الف" ماده 86 قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران» را به شبکه بانکی کشور اعلام کرد.
   به گزارش روابط عمومی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، بانکها و مؤسسات اعتباري دراجرای بند الف ماده مورد اشاره و همچنین ماده 12 نسخه اول «سیاستهای پولی ، اعتباری و نظارتی نظام بانکی کشور در سال 1390» مي‌توانند با ايجاد صندوق قرض‌الحسنه مستقل (داراي شخصيت حقوقي مستقل)، يا هرگونه ساز‌ و کار‌ ديگري که مشخصاً منابع و مصارف قرض‌الحسنه را در آن بانک یا مؤسسه اعتباري تفکيک نماید؛ ضوابط ماده (86) قانون برنامه پنجم توسعه را به اجرا گذارد.
   لازم به توضیح است براساس بند الف ماده 86 قانون برنامه پنجساله توسعه جمهوری اسلامی ایران تفکیک حسابها و ایجاد سازو کارهای مجزای اداری برای حسابهای پس انداز قرض الحسنه و تخصیص منابع تجهیز شده این حسابها به اعطای تسهیلات قرض الحسنه به شبکه بانکی تکلیف شده است .لذا ضرورت دارد بانکها یا مؤسسات اعتباري ترجيح خود را در اين زمينه  با رعايت ضوابط و مقررات موجود به بانک مرکزی اعلام داشته تا در صورت لزوم، مجوز لازم صادر شود.تعداد بازديدها:   9,141