برگزاری یکهزار و یکصد و هفتاد و ششمین جلسه شوراي پول و اعتبار

 یکهزار و یکصد و هفتاد و ششمین جلسه شوراي پول و اعتبار برگزار شد.
به گزارش روابط عمومي بانک مرکزي جمهوري اسلامي ايران طي اين جلسه، ويرايش جديد دستورالعمل ناظر بر ضمانت نامه بانکي (ريالي) و ظهرنويسي آن مطرح و مورد تصويب قرار گرفت.
از ويژگي‌هاي اين دستورالعمل اختصاص شناسه اختصاصي به هر ضمانت‌نامه و امکان اطلاع آني از اصيل بودن آن در سامانه نظارت سيستمي مي‌باشد که امکان نظارت قانونمند به صدور ضمانت‌نامه‌ها را در بانک‌ها و بانک مرکزي بيش از پيش امکان پذير مي‌نمايد.
يکي ديگر از مطالب مطرح شده در جلسه مذکور گزارش تهيه شده توسط بانک مرکزي در خصوص عملکرد ابزار تأمين مالي اوراق مشارکت در بازار پول و راهکارهاي برون رفت از مشکلات فعلي بود.
در ادامه، موضوع جلسه برگزار شده با حضور مديران عامل بانک‌ها و موسسات اعتباری‌ دولتی و غیردولتی در بانک مرکزي به منظور انتظام بخشي به نرخ سود سپرده در شبکه بانکی و تفاهم انجام شده به اطلاع شوراي پول و اعتبار رسيد. شوراي پول و اعتبار ضمن تأييد تفاهم صورت‌گرفته و تاکید بر نظارت بر حسن اجرای آن در بانکها؛ رصد و نظارت بر فعاليت مؤسسات مالي و اعتباري بدون مجوز و انجام اقدامات احتياطي لازم از سوي بانک مرکزي را مورد تأکيد قرار داد.
 

 تعداد بازديدها:   7,071