اتصال بانک سامان به سامانه قرض الحسنه ازدواج

 بانک سامان به عنوان دومین بانک خصوصی کشور به سامانه قرض الحسنه ازدواج متصل شد .
    به گزارش روابط عمومی بانک مرکزی ؛ حسب پيگيري و هماهنگي هاي به عمل آمده از سوي اداره اعتبارات بانک مرکزي، بانک سامان به عنوان دومين بانک خصوصي از روز شنبه مورخ 3/3/1393 به سامانه قرض الحسنه ازدواج متصل گرديد.
بر همين اساس، متقاضيان دريافت تسهيلات قرض الحسنه ازدواج از تاريخ ياد‌شده مي توانند نسبت به انتخاب اين بانک در سامانه ازدواج اقدام نمايند.تعداد بازديدها:   4,223