انجام سپرده‌گذاري مدت‌دار بانک‌ها و مؤسسات اعتباري غيربانکي از طريق بازار بين بانکي ريالي

    بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران به بانکها و موسسات اعتباری اعلام کرد؛ سپرده‌گذاري مدت‌دار بانک‌ها و مؤسسات اعتباري غيربانکي نزد يکديگر، صرفاً از طريق بازار بين بانکي ريالي انجام پذيرد.
به گزارش روابط عمومی بانک مرکزی، توديع سپرده‌هاي سرمايه‌گذاري مدت‌دار توسط بانک‌ها و مؤسسات اعتباري نزد يکديگر در چارچوب بازار بين بانکي، موجب ضابطه‌مند شدن تعاملات بين بانک‌ها و مؤسسات اعتباري و کنترل‌ مناسب سپرده‌‌هاي مزبور شده، به کاهش ابهامات و مشکلات احتمالي بروز پديده ريسک سيستمي و ساير مشکلات مترتب بر آن مي‌انجامد.
شایان ذکر است، سازوکار مزبور، شفاف‌‌تر شدن حساب‌ها و محاسبات مربوط به مواردي همچون نقدينگي را در پي داشته و باعث تحقق ساير اهداف کنترلي و نظارتي بانک مرکزي مي‌شود.تعداد بازديدها:   4,164