نماگرهای اقتصادي شماره 74 منتشر شد

نماگرهای اقتصادي شماره 74 (سه ماهه سوم سال 1392) منتشر شد.
به گزارش روابط عمومی بانک مرکزی ، نماگرهای اقتصادي شماره 74 از سوی اداره بررسیها و سیاستهای اقتصادی منتشر شد.
 نشریه فوق در بخش « نشریات و پژوهش‌ها » ، «نشریات ادواری» قابل دریافت است.
در این گزارش ضمن ارائه آمار و شاخص‌های کلان اقتصاد کشور به موارد مهمی همچون رشد اقتصادی ، میزان رشد نقدینگی، نرخ تورم و... اشاره شده است.
 تعداد بازديدها:   4,240