واریز قسط ششم بدهی های سررسید شده

   قسط ششم بدهی های سررسید شده به حساب بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران واریز شد.
به گزارش روابط عمومی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، بر اساس توافق ایران و گروه1+5 مبلغ 550 میلیون دلار بابت بدهی های کشور هند در قالب قسط ششم، از طریق بانک مرکزی امارات در تاریخ 93/4/5 دریافت شد و به حساب بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران منظور گردید.
   توافق ژنو امکان دسترسی ایران به 4.2 میلیارد دلار از پول نفت بلوکه شده را در 8 قسط می دهد.
   همچنین با توجه به سررسید قسط هفتم ازاین بدهی ها،مراتب تحت اقدام بوده و به زودی واریزمی شود.

 تعداد بازديدها:   4,637