از سوی بانک مرکزی،

فصلنامه «روند» منتشر شد

فصلنامه علمی- تخصصی «روند» بانک مرکزی شماره 61 و 62 مربوط به بهار و تابستان سال 1392منتشر شد.
 به گزارش روابط عمومی بانک مرکزی ، نشریه «روند» پس از چندی وقفه فعالیت خود را آغاز کرد .
صاحب امتياز بانک مرکزي جمهوري اسلامي ايران است و  دکتر ولي اله سيف مدير مسئول  و دکتر پيمان قرباني نیز سمت سردبيری این نشریه تخصصی را بر عهده دارند.

 برای دسترسی به نشریه روند به زیرمنوی «نشریات و پژوهش ها»، «نشریات ادواری» مراجعه نمایید.

 


تعداد بازديدها:   3,542