به همت اداره مبارزه با پولشویی؛

فرهنگنامه پولشویی و تامین مالی تروریسم منتشر شد

فرهنگنامه پولشویی و تامین مالی تروریسم منتشر شد

فرهنگنامه دو زبانه تخصصی ‌«پولشویی و تامین مالی تروریسم» به همت اداره مبارزه با پولشویی و با همکاری روابط عمومی بانک مرکزی تدوین و منتشرشد.
به گزارش روابط عمومی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، این فرهنگنامه تخصصی به دو زبان انگليسي به فارسي و فارسي به انگليسي با توجه به فقدان منبع قابل اتکا در زمینه مفاهیم و واژگان مورد استفاده در مبحث پولشویی و تامین مالی تروریسم و نیاز مبرم متخصصان و دست اندرکاران اقتصادی کشور توسط علی قائم مقامی و رضا طاهری تفرشی زیر نظر عبدالمهدی ارجمندنژاد مدیرکل  مقررات ، مطالعات و مبارزه با پولشویی تدوین ومنتشرگردیده است.تعداد بازديدها:   4,278