واریز قسط هفتم بدهی‌های سررسید شده

   قسط هفتم بدهی های سررسید شده به حساب بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران واریز شد.
به گزارش روابط عمومی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، بر اساس توافق ایران و گروه 1+5 مبلغ 550 میلیون دلار بابت بدهی های کشور هند در قالب قسط هفتم، از طریق بانک مرکزی امارات دریافت و به حساب بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران منظور گردید.
   توافق ژنو امکان دسترسی ایران به 4.2 میلیارد دلار از پول نفت بلوکه شده را در 8 قسط فراهم می سازد.
   همچنین در خصوص قسط هشتم این بدهی‌ها، مراتب تحت اقدام بوده و به زودی واریز می‌شود.تعداد بازديدها:   3,649