فراخوان‌ مقاله نشریه «روند» بانک مرکزی در زمینه «اقتصاد مقاومتي»

بانک مرکزي جمهوري اسلامي ايران در نظر دارد در راستاي تحقق سياستهاي کلي اقتصاد مقاومتي و به ويژه بند 9 آن مبني بر « اصلاح و تقويت همه جانبه نظام مالي کشور با هدف پاسخگويي به نيازهاي اقتصاد ملي، ايجاد ثبات در اقتصاد ملي و پيشگامي در تقويت بخش واقعي»، يکي از شماره هاي آتي نشريه علمي- تخصصي « روند » را به صورت ويژه نامه به موضوع مذکور اختصاص دهد.
از پژوهشگران و علاقمندان دعوت مي نمايد مقالات علمي و پژوهشي خود را در ارتباط با موضوع« اقتصاد مقاومتي» تا تاریخ 1393/5/20 به دفتر فصلنامه «روند»  ارسال نمايند.
 
آدرس پستي: تهران، بلوار ميرداماد، نبش کوچه پگاه، بانک مرکزي ج.ا.ا ، اداره دبيرخانه شوراي پول و اعتبار و هيأت عامل
آدرس پست الکترونيک:ravand@cbi.ir 
شماره تماس: 29954819-021تعداد بازديدها:   3,784