در دستور کار قرار گرفت،

بررسی نرخ سود بخش کشاورزی

روابط عمومی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران اعلام کرد،عطف به خبر منتشره در برخی از رسانه های گروهی پیرامون نرخ سود بخش کشاورزی به اطلاع می رساند :
در گذشته نرخ سود عقود مبادله ای 14 الی 15 درصد بوده است که به دلیل عدم تناسب این نرخ با واقعیتهای اقتصادی مورد استفاده قرار نمی گرفت لذا موضوع در شورای پول و اعتبار مطرح و معادل 22 درصد تعیین گردیده است. با توجه به اینکه قبل از این، بانک کشاورزی از نرخ 14 الی 15 درصد برای تامین قسمتی از نیازهای بخش کشاورزی استفاده  می کرده است، بر این اساس این موضوع مورد ایراد  جناب آقای مهندس حجتی وزیرجهاد کشاورزی قرار گرفت و ایشان متقاضی استفاده از نرخ پائین تر برای بخش کشاورزی بود. بدین لحاظ مقرر گردید وفق الزامات ماده 92 قانون برنامه پنجم توسعه، مراتب طی هماهنگی با جناب آقای دکتر نوبخت معاون برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور و جناب آقای دکتر طیب نیا  وزیر امور اقتصادی و دارائی مورد بررسی قرار گرفته و تصمیم مقتضی اتخاذ  گردد.

 تعداد بازديدها:   4,562