تمدید زمان انطباق صرافی‌ها با دستورالعمل بانک مرکزی

زمان انطباق صرافی ها با دستورالعمل اجرایی بانک مرکزی تا پایان  شهریور ماه سال جاری تمدید شد.
به گزارش روابط عمومی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران ، شورای پول و اعتبار در یک هزارو یکصد و هشتادو دومین جلسه خود در بیست و چهارم تیرماه نود و سه با تمدید مهلت انطباق صرافی ها با «دستورالعمل تاسیس ، فعالیت و نظارت بر صرافی ها» تا پایان شهریورماه سال جاری موافقت نموده است.
پیش از این مهلت زمان انطباق صرافی ها با دستورالعمل بانک مرکزی تا اول مردادماه تعیین شده بود.تعداد بازديدها:   4,251