مدیر کل فناوری اطلاعات و ارتباطات بانک مرکزی تشریح کرد؛

آخرین وضعیت سامانه ساکن سازی فیزیک چک(چکاوک)

   فاز ابتدایی سامانه چکاوک از تاریخ1393/9/1 به طور کامل آغاز و کلیه چک ها در این سامانه پردازش خواهد شد.
  به گزارش روابط عمومی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران ؛ ناصر حکیمی مدیر کل فناوری اطلاعات و ارتباطات بانک مرکزی در خصوص روند شکل گیری سامانه چکاوک گفت : پس از برگزاری جلساتی برای شبکه بانکی کشور به منظور شناخت پروژه و تشریح مستندات لازم از تاریخ1392/7/9 و برگزاری جلسات آموزشی مورد نیاز، نسخه اولیه سامانه چکاوک در اردیبهشت ماه سال جاری آماده شد و در پی آن، آزمون سامانه از تاریخ1393/2/20 لغایت1393/2/31 در 10 شعبه منتخب از هر بانک صورت پذیرفت.
  مدیرکل فناوری اطلاعات و ارتباطات بانک مرکزی در خصوص برنامه های آینده  بانک مرکزی برای پیشرفت سامانه چکاوک اظهار داشت: از تاریخ 1393/5/4 لغایت 1393/6/15 چهار مرحله آزمون به شرح زیر صورت گیرد:
- یک مرحله آزمون با استفاده از گواهینامه های اعطایی نظام مدیریت امنیت داده ( نماد) در شعب منتخب بانکها
- سه مرحله آزمون با افزایش تدریجی تعداد شعب مشارکت کننده و بدون استفاده از گواهینامه های یادشده
ناصر حکیمی همچنین در خصوص زمان عملیاتی شدن سامانه چکاوک گفت: پس از برگزاری آزمون های موصوف، سامانه چکاوک با پردازش تدریجی چک ها و انجام تسویه بین بانکی آنها از تاریخ 1393/7/1 لغایت 1393/8/3 به طور همزمان با فعالیت اتاق پایاپای و اسناد بانکی عملیاتی خواهد شد.تعداد بازديدها:   5,923