متقاضیان وام ازدواج به شعب تعیین شده مراجعه نمایند

متقاضيانی که  شعبه آنها در سامانه تسهیلات قرض الحسنه ازدواج تعيين شده است، حداکثر ظرف 12 روز کاري نسبت به تکميل مدارک خود اقدام نمايند.
به گزارش روابط عمومی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران ؛ بر اساس پيگيري هاي به عمل آمده از بانک هاي عامل جهت تسريع در اعطاي تسهيلات قرض‌الحسنه ازدواج، تفاهم گرديده است بانک هاي مذکور حداکثر همکاري لازم را در اين رابطه به عمل آورند.
براين اساس،از متقاضيان ثبت‌نام کننده در سامانه موصوف درخواست مي‌شود ضمن مراجعه به سامانه يادشده ( با کد رهگيري مربوطه) درصورت تعيين شعبه، حداکثر ظرف 12 روز کاري به شعبه مراجعه و نسبت به تکميل مدارک خود اقدام کنند.
اضافه مي‌نمايد به علت کثرت مراجعه متقاضيان به سامانه ازدواج بعضاً ممکن است سامانه با تاخير در پاسخگويي مواجه شود که متقاضيان مي‌بايست در زمان هاي متفاوت، نسبت به ثبت نام يا بررسي آخرين وضعيت خود در سامانه اقدام نمايند.
ضمناً از آنجايي که برخي از بانک ها در بعضي استان ها با تراکم ثبت نام متقاضيان مواجه مي‌باشند، درصورت ثبت نام متقاضي جديد، اعطاي تسهيلات با تأخير چندماهه روبرو خواهد شد. براين اساس بانک هايي که با کثرت متقاضي استاني در صف روبرو هستند، امکان ثبت نام جديد در سامانه را ندارند و متقاضيان جديد ‌بايد از بين بانک هاي فعال در سامانه، نسبت به ثبت نام اقدام نمايند.
‌ خاطرنشان مي‌سازد از عيد سعيد فطر (تاريخ1393/5/11) تا پايان روز سه شنبه مورخ 1393/5/14 بالغ بر 11.525 فقره تسهيلات از سوي بانک هاي فعال در سامانه ازدواج به متقاضيان پرداخت شده است.


تعداد بازديدها:   4,413