سیاستهای پولی ،اعتباری و ارزی خروج غیر تورمی از رکود

  همایش «تبیین سیاستهای اقتصادی دولت برای خروج از رکود» امروز سه شنبه بيست و يکم مرداد ماه در محل سالن اجلاس سران  برگزار شد.
  به گزارش روابط عمومی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران؛  دکتر سیف رئیس کل بانک مرکزی  به عنوان سحنران اصلی این همایش مترصد سخنرانی پیرامون  وضعیت اقتصادی دولت پیش از دولت یازدهم ؛ وضعیت اقتصادی کشور یک سال پس از دولت یازدهم ، سیاستهای پولی خروج از رکود اقتصادی ، سیاستهای اعتباری خروج از رکود اقتصادی ، سیاستهای ارزی خروج از رکود اقتصادی و سایر سیاستها بود که به علت ضییق وقت امکان ارائه کلیه مطالب در فرصت تعیین شده میسر نگردید  .
 متن کامل سخنرانی و موضوعات اساسی مد نظر رئیس کل بانک مرکزی را به شرح زیر از نظر می گذرانید :

 


تعداد بازديدها:   4,541