متن کامل دستورالعمل اجرايي تاسيس، فعاليت و نظارت بر صرافي ها

   به گزارش روابط عمومي بانک مرکزي جمهوري اسلامي ايران،دستورالعمل اجرايي تاسيس، فعاليت و نظارت بر صرافي ها مشتمل بر 48 ماده و 13 تبصره در يک هزار و يکصد و هشتاد و سومين جلسه شوراي پول و اعتبار مورخ 1393/5/28 به تصويب رسيد و صرافي هاي موجود بايد در چارچوب زماني تعيين شده در ماده 45 اين دستورالعمل، وضعيت خود را با مفاد آن تطبيق دهند..
   برای دسترسی به متن دستورالعمل اینجا را کلیک کنید


تعداد بازديدها:   9,203