در راستای طرح اشتغال‌زایی صورت می‌گیرد؛

پرداخت وام به مددجویان کمیته امداد و بهزیستی

بانک‌های دولتی و خصوصی به طرح‌های اشتغال‌زایی مددجویان کمیته امداد و سازمان بهزیستی با معرفی دستگاه‌های ذی‌ربط، تسهیلات قرض‌الحسنه پرداخت می‌کنند.
به گزارش روابط عمومی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، در جهت حمايت از طرح هاي اشتغالزايي مددجويان تحت پوشش کميته امداد امام خميني (ره) و سازمان بهزيستي کشور و در راستاي اجراي مفاد بند "د" تبصره 17 قانون بودجه سال 1393 کل کشور، در جلسه‌اي که با حضور نمايندگان بانک‌هاي خصوصی، توسعه تعاون ، پست بانک و کميته امداد امام خميني(ره) در بانک مرکزي تشکيل شد، با وجود محدوديت منابع قرض الحسنه بانک‌هاي خصوصي مقرر گردید بانک هاي یادشده، حمايت هاي لازم را جهت اجراي قانون و اشتغالزايي مددجويان تحت پوشش کميته امداد امام خميني(ره) و سازمان بهزيستي بعمل آورند.تعداد بازديدها:   5,801