متقاضيان وام ازدواج در زمان تعيين شده مدارک خود را تکميل کنند

 متقاضيان وام ازدواج که به شعب بانک ها مراجعه کرده اند، حداکثر طي دو ماه مي‌بايست مدارک خود را تکميل کنند.
به گزارش روابط عمومي بانک مرکزي ج.ا.ا، متقاضيان دريافت تسهيلات قرض الحسنه ازدواج که تا کنون به سامانه ياد شده مراجعه کرده و پس از دريافت کد رهگيري به شعبه تعيين شده مراجعه و نسبت به تکميل مدارک خود اقدام کرده اند، موظف هستند پس از پذيرش توسط شعب بانک ها حداکثر ظرف دو ماه نسبت به تکميل مدارک مورد نياز اقدام نمايند .
 در صورت عدم تکميل مدارک، نام متقاضي از سامانه مربوطه حذف مي گردد تا امکان بهره مندي ساير متقاضيان در صف از تسهيلات مذکور فراهم گردد.

 تعداد بازديدها:   6,184