حسابرسي داخلي يکي از ارکان استقرار حاکميت شرکتي صحيح در بانک‌ها مي‌باشد

 بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران طی بخشنامه‌ ای به کلیه بانکها و موسسات اعتباری، ترجمه سند «حسابرسي داخلي در بانک‌ها» را جهت کمک به بهبود جايگاه و ارتقاء اثربخشي و کارآيي فرآیند حسابرسی ابلاغ کرد.
 به گزارش روابط عمومی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، هدف از انتشار اين سند، بهبود کارکرد حسابرسي داخلي بانک‌ها و ارائه رهنمودي براي ارزيابي نظارتي واحد حسابرسي داخلي و عملکرد آن در راستاي کمک به ايجاد حاکميت شرکتي صحيح و مناسب در بانک‌ها مي‌باشد.
در همين راستا، اصول بهبود حاکميت شرکتي که توسط کميته بال منتشر شده است، بيان مي‌کند بانک‌ها بايد داراي واحد حسابرسي داخلي همراه با اختيار، استقلال، جايگاه مناسب و منابع کافي باشند. بنابراين، وجود حسابرسان داخلي شايسته، مستقل و ذي‌صلاح براي حاکميت شرکتي صحيح ضروري تلقی می شود.
همچنین، واحد حسابرسي داخلي مؤثر و مستقل مي‌تواند در ايجاد يک نظام کنترل داخلي قوي کمک شاياني نمايد زيرا کارکرد حسابرسي داخلي با شناخت به موقع نقاط ضعف نظام کنترل داخلي، اطلاعات کافي را براي مديريت فراهم کرده تا در برابر اين ضعف‌ها واکنش مناسب نشان داده و اقدامات اصلاحي لازم را به عمل آورد.
گفتنی است حسابرسي داخلي باعث مي‌شود مديريت از صحت نظام کنترل داخلي و به دنبال آن، از استقرار نظام حاکميت شرکتي صحيح بانک تحت مديريت خود اطمينان حاصل نمايد. به واسطه اهميت روزافزون اين موضوع،کميته بال در سال 2012، آخرين رهنمود نظارتي خود را تحت عنوان «حسابرسي داخلي در بانک‌ها» منتشر کرد.
نسخه اي از اين سند جهت بهره برداری علاقه مندان در پايگاه اطلاع رساني بانک مرکزي به نشاني WWW.CBI.IR  قرار گرفته است.

 


تعداد بازديدها:   6,214