کاهش صف انتظار متقاضیان دریافت وام ازدواج

از نیمه تیرماه سال جاری تا دهه سوم شهریور ماه بالغ بر 265 هزار نفر از صف در انتظار دریافت وام ازدواج کاسته شده است.
به گزارش روابط عمومي بانک مرکزي جمهوري اسلامي ايران، با همکاري و مساعدت به عمل آمده از سوي شبکه بانکي کشور مبني بر تسهيل و تسريع در اعطاي تسهيلات قرض الحسنه ازدواج در سال جاري، تعداد متقاضيان در صف تسهيلات مزبور از حدود 1.200.000 نفر در نيمه تيرماه سال جاري به تعداد 934.883 نفر در پايان روز 25/6/1393 ،با لحاظ تعداد ثبت نام هايي که روزانه در سامانه ثبت مي شود، کاهش يافته است.
در اين رابطه به اطلاع عموم مي رساند تعداد پرداختي هاي ماهانه بانک هاي فعال در سامانه از 60.000 تا 65.000 فقره به تعداد 264.168 فقره از ابتداي مردادماه تا تاريخ 25/6/1393 (و مجموعاً تعداد 488.616 فقره در سال جاري) رسيده است. ضمن اينکه سقف فردي تسهيلات قرض‌الحسنه ازدواج به هريک از زوجين کماکان 30 ميليون ريال مي باشد.
لازم به ذکر است با توجه به سياست هاي متخذه در بانک مرکزي مبني بر تخصيص بخشي از منابع قرض الحسنه بانک هاي خصوصي بابت امر ازدواج، چندي پيش بانک سامان به سامانه تسهيلات قرض الحسنه ازدواج پيوست و بانک انصار نيز از تاريخ 27/6/1393 به سامانه افزوده شد. ضمن اينکه در آينده نزديک نيز چند بانک خصوصي به سامانه موصوف متصل خواهند شد.

 تعداد بازديدها:   5,134