ارتقاء نهاد‌های پولی، نیازمند مجوز بانک مرکزی است

بانک مرکزی طی اطلاعیه‌ای اعلام کرد این بانک هیچ برنامه‌ای برای اعطای مجوز جدید به موسسه اعتباری کوثر ندارد.
به گزارش روابط عمومی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، با توجه به اخبار منتشره در جراید مبنی بر تبدیل موسسه اعتباری کوثر به بانک طی سال جاری، بدینوسیله به اطلاع می‌رساند، ارتقاء نهاد‌های پولی و بانکی به سطوح بالاتر یا دریافت مجوز‌های خاص نظیر انجام عملیات ارزی،  منوط به حصول اطمینان بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران به رعایت قانون و مقررات در موسسه اعتباری از یک طرف و از طرف دیگر؛ دارا بودن زیرساخت‌های نرم افزاری، سخت افزاری و نیروی انسانی کار آزموده برای انجام امور ذی‌ربط می‌باشد.
 بانک مرکزی در حال حاضر هیچ برنامه‌ای برای اعطای مجوز جدید به موسسه اعتباری کوثر ندارد؛ ضمن آنکه موسسه مذکور قبل از هر ادعایی باید بسیاری از فعالیت‌های خود را با ضوابط موجود و انتظارات بانک مرکزی منطبق سازد.تعداد بازديدها:   3,252