حضور کارشناسان صندوق بین المللی پول در تهران

به منظور ارائه کمک‌هاي فني به حوزه نظارت بانک مرکزي، هيئتی 4 نفره از صندوق بين‌المللي پول به ایران عزیمت و در مورد برنامه‌هاي آتي صندوق برای ارائه کمک‌هاي فني در زمينه‌هاي تخصصي مورد نياز حوزه نظارت بانک مرکزی تبادل نظر نمود .
به گزارش روابط عمومی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، در این جلسات دو طرف ضمن بررسی وضعيت و عملکرد بخش نظارت و مقررات و مرور کلي بر سيستم بانکداري در ایران، به موضوع چالش‌هاي اصلي مقررات و نظارت، روند مطالبات غير جاري و استفاده از ابزارهاي نوين در جهت نظارت پيشرفته از جمله سيستم‌هاي هشدار سريع و انجام آزمون بحران پرداختند.
همچنین کارشناسان صندوق جهت شناخت بازار مالي ایران، شامل پول، سرمايه و بيمه و بررسي ارتباط بين اين بازارها و نيز ميزان تأثير پذيري بازار پول از بازار‌هاي ياد شده، ديدارهايي را با معاون وزارت امور اقتصاد و دارايي، سازمان بورس و اوراق بهادار و مسئولان چند بانک دولتي و خصوصي برگزار کردند.
گفتنی است این هیئت در راستاي ارتقاء و روزآمدسازي دانش تخصصي کارکنان بخش نظارت و به دعوت بانک مرکزي به ایران عزیمت کرد تا با ایجاد این تعاملات، گامي مثبت و مؤثر به منظور بهبود جايگاه بين‌المللي کشور در جهت نهادينه سازي نظارتي پويا و پيشرفته ایجاد شود.

 تعداد بازديدها:   3,387