قسط سوم دارایی‌های مسدود شده ایران پرداخت شد

قسط سوم دارایی هایی سررسید شده به حساب بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران واریز شد.
به گزارش روابط عمومی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، بر اساس توافق ایران و‌ گروه 1+5 مبلغ 400 میلیون دلار بابت بدهی های کشور هند در قالب قسط سوم،از طریق بانک مرکزی امارات دریافت و به حساب بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران منظور گردید.
با احتساب واریز قسط سوم، مبلغ 1.4 میلیارد دلار از کل مبلغ 2.8 میلیارد دلار  به حساب بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران واریز شد.


 تعداد بازديدها:   4,600