موسسات غیرمجاز را به بانک مرکزی گزارش کنید

امکان اعلام برخط اسامی موسسات فاقد مجوز از طریق پایگاه اطلاع رسانی بانک مرکزی فراهم شد.
بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران در راستای ساماندهی بازار غیرمتشکل پولی، ‌امکان دریافت گزارش‌های مردمی از وجود موسسات فاقد مجوز از طریق پایگاه اطلاع رسانی را فراهم کرده است.
هموطنان گرامی از این پس می‌توانند در صورت مشاهده موسسات فاقد مجوز با مراجعه به سایت بانک‌مرکزی به نشانیwww.cbi.ir مشخصات موسسه غیرمجاز را در بخش بنر «اعلام اسامی موسسات بدون مجوز به بانک مرکزی» اعلام نمایند.


تعداد بازديدها:   14,789