ابلاغ دستورالعمل اجرايي تسهيلات و تعهدات سنديکايي

دستورالعمل اجرايي تسهيلات و تعهدات سنديکايي به بانک‌هاي دولتي، غيردولتي و مؤسسات اعتباري غيربانکي ابلاغ شد.
به گزارش روابط عمومی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، در این دستورالعمل که بر اساس لزوم به‌روزرساني دستورالعمل قبلی حسب مقتضيات زمان و اخذ بازخورد واصله از شبکه بانکي کشور تهیه شده است ، تلاش شده با به حداقل رساندن ابهامات احتمالي، تبيين ابعاد مختلف تسهيلات و تعهدات سنديکايي و نيز رعايت توالي و نظم منطقي فرآيند‌هاي انجام کار، رويکردي جديد در مقايسه با متن دستورالعمل‌هاي قبلي انجام شود.
«دستورالعمل اجرايي تسهيلات و تعهدات سنديکايي» مشتمل بر53 ماده و 17 تبصره و در 8 فصل مجزا تدوین شده که شامل تعاريف و کليات، ضوابط ناظر بر اقدامات اوليه تشکيل سنديکا، ضوابط ناظر بر کميته سنديکايي، حداقل الزامات ناظر بر مشارکت‌نامه، تکاليف مؤسسه اعتباري عامل، سازکار ورود عضو جديد و خروج اعضاي سنديکا و انحلال سنديکا، کارمزدها و الزامات احتياطي و سایر موارد می‌شود.
همچنین در ضوابط جدید علاوه بر جامعيت و شفافيت بیشتر در باب وظايف هر يک از اعضاي سنديکا نسبت به نسخه قبلی، مواردی از قبیل «اجازه به مؤسسات اعتباري مبني بر ورود به مقوله سنديکايي در باب تعهدات»، «الزام به شناسايي متقاضي تسهيلات مطابق با قوانين، آيين‌نامه‌ها‌ و دستورالعمل‌هاي مربوط، از جمله دستورالعمل‌هاي مبارزه با پولشويي»، «تدوين سازکارهايي برای ورود و خروج اعضا» و «انحلال سنديکا و تعيين حداقل و حداکثر ميزان مشارکت هر يک از اعضاي سنديکا» نیز لحاظ شده است.
بانک‌ها تا بهمن‌ماه فرصت دارند مقررات جدید را به اطلاع واحدهاي زیر مجموعه خود رسانده، دستورالعمل قبلی را منسوخ کنند.
برای دستورالعمل اجرایی تسهیلات و تعهدات سندیکایی اینجا را کلیک کنید.تعداد بازديدها:   4,801