شانزده بانک دولتی و خصوصی تسهیلات قرض الحسنه ازدواج پرداخت می کنند

متقاضيان وام ازدواج که به شعب بانک ها مراجعه کرده‌اند، حداکثر طي دو ماه باید مدارک خود را تکميل کنند.
به گزارش روابط عمومي بانک مرکزي جمهوری اسلامی ایران، تمام متقاضيان وام ازدواج ، ابتدا بايد از طريق سامانه ازدواج به نشانی ve.cbi.ir ثبت‌نـام کرده،  فرم مربوطه را تکميل کنند و در صورت  موفقيت آمیز بودن مراحل ثبت نام، يک کد رهگيری ده رقمیِ محرمانه که مربوط به متقاضی می‌باشد ، به شخص ثبت‌نام‌کننده داده می‌شود.
متقاضيان موظف هستند برای اطلاع از وضعيت ثبت‌نام خود و همچنين نام شعبه مربوطه، به همان سايت مراجعه کرده و در صورتي‌که شعبه عامل اعطاي وام براي متقاضي تعيين شده باشد، با در دست داشتن مدارک مورد نياز، ظرف حداکثر 12 روز کاری، به شعبه تعیین‌شده مراجعه کرده و نسبت به پذیرش و اخذ وام اقدام کنند.
 بديهی است در صورت عدم مراجعه متقاضيان در زمـان تعيين شده ، ثبت‌نـام آنها کان لم يکن تلقی می‌شود .
لازم به تاکید است، حسب مصوبات بيست و پنجمين صورتجلسه کميسيون اعتباري مورخ1393/5/29 مقرر شده است، متقاضيان دريافت تسهيلات قرض‌الحسنه ازدواج، پس از پذيرش توسط شعب بانک‌ها، حداکثر ظرف 2 ماه نسبت به تکميل مدارک مورد نياز اقدام کنند و در صورت عدم تکميل مدارک، نام متقاضي از سامانه مربوطه حذف می شود تا امکان بهره‌مندي ساير متقاضيان در صف از تسهيلات مذکور و شفافيت عملکرد بانک‌ها به عمل آيد.
مدت بازپرداخت تسهيلات، 36 ماهه با اقساط مساوی  و سررسيد اولين قسط ، يک ماه پس از پرداخت تسهيلات مزبور با کارمزد 4 درصد می باشد.
 افراد دارای شرایط ثبت‌نام  مي‌توانند برای دریافت اطلاعات بیشتر و ثبت نام به نشاني http://ve.cbi.ir مراجعه کنند.تعداد بازديدها:   5,471