واریز قسط چهارم دارایی های مسدود شده ایران

قسط‌ چهارم از دور دوم آزادسازی دارایی‌های مسدود شده ایران به حساب بانک مرکزی واریز شد.
به گزارش روابط عمومی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، مبلغ 500میلیون دلار آمریکا براساس توافق ایران و گروه 1+5 بابت بدهی کشور هندوستان در قالب قسط چهارم از طریق بانک مرکزی امارات دریافت و به حساب بانک مرکزی ایران واریز شد.
با احتساب واریز قسط چهارم ، مبلغ 1.9 میلیارد دلار از کل مبلغ 2.8 میلیارد دلار به حساب بانک مرکزی واریز شده است.
همچنین طبق این توافقات، در مرحله اول 4.2 میلیارد دلار دیگر از درآمدهای نفتی طی 8 قسط دریافت شده بود.تعداد بازديدها:   3,681