نگاهی به شاخص بهاي توليدکننـده در ايران

شاخص بهاي توليدکننـده، شاخصی پیش‌نگر

شاخص‌هاي قيمت در ادبيات پژوهش‌هاي اقتصادي، به‌منظور ارزيابي چگونگي تغييرات سطوح مختلف قيمت‌ها محاسبه و منتشر مي‌گردند.
به گزارش روابط عمومی و به نقل از اداره آمار بانک مرکزی، شاخص بهاي توليدکننده (Producer Price Index-PPI) و شاخص بهاي کالاها و خدمات مصرفي (CPI) از جمله شاخص‌هاي قيمتي هستند که در مباحث اقتصادي بالاخص مقوله داده‌ها و ستانده‌هاي توليدکننده، وضعيت تجارت خارجي و همچنين براي نشان دادن سلامت و پيشرفت اقتصاد از اهميت ويژه‌اي برخوردارند.
شاخص بهاي توليدکننده هم‌اکنون در بسياري از کشورهاي جهان تهيه، منتشر و مورد استفاده قرار مي‌گيرد. اين شاخص روند تغييرات قيمت‌ها را از ديدگاه توليدکننده و خريدار در بخش‌هاي مختلف اقتصادي (کشاورزي، صنعت و خدمات) نشان داده و مي‌تواند به عنوان به يک شاخص پيش‌نگر (Leading Indicator) براي اطلاع زود هنگام از روند تورم به کار برده شود. سبد اقلام شاخص PPI مشتمل‌بر 708 قلم کالا و يا خدمت نماينده مي‌باشد که مطابق با آخرين توصيه‌هاي بين‌المللي براساس ويرايش چهارم ISIC* (طبقه‌بندي استاندارد بين‌المللي کليه فعاليت‌هاي اقتصادي) در 8 گروه اصلي طبقه‌بندي و منتشر مي‌گردد.

خلاصه نتايج به‌دست آمده از شاخص بهاي توليد کننده در ايران براساس سال پايه (100=1390) به شرح ذيل است:
- شاخص بهاي توليد کننده در ‌ايران در مهر ماه 1393 به عدد 206.6 رسيد که نسبت به ماه قبل 0.2 درصد افزايش يافت.
- شاخص مذکور در مهرماه 1393 نسبت به ماه مشابه سال قبل معادل 14.0درصد افزايش داشته است.
- شاخص بهاي توليدکننده در ايران، در دوازده ماه منتهي به مهر ماه 1393 نسبت به دوازده ماه منتهي به مهر ماه 1392 به‌ميزان 19.0 درصد افزايش نشان مي‌‌دهد
.
 

* International Standard Industrial Classification of all Economic Activities

 


تعداد بازديدها:   4,806