زمان انتشار آمارهای اقتصادی تعیین شد

بهبود چشمگیر شاخص های آماری نسبت به چند سال اخیر

شاخص های مختلف آماری بانک مرکزی نسبت به چند سال گذشته روند بهبود چشمگیری را نشان می دهند.
به گزارش روابط عمومی بانک مرکزی، علیرضا مقتدایی مديرکل آمارهاي اقتصادي ، درصد تغيير ماهانه شاخص توليد کننده در مهرماه به 0.2 درصد رسيد که کمترين سطح در سال‌جاري بوده است.
وی افزود: علاوه‌بر اين، درصد تغيير شاخص نسبت به ماه مشابه سال قبل  ،با نرخي معادل 14 درصد به کمترين ميزان خود در 46 ماهه گذشته رسيده است.همچنين درصد تغيير ميانگين شاخص بهاي توليد کننده در 12 ماه گذشته نسبت به دوره مشابه سال قبل نيز در مهرماه به 19  درصد رسيده که کمترين مقدار از فروردين 1390 به بعد بوده است.
مقتدایی در زمينه شاخص بهاي توليد کننده در مهر ماه 1393 افزود: شاخص بهاي توليد کننده در ‌ايران در مهر ماه 1393 به عدد 206.6 رسيد . شاخص مذکور در مهرماه 1393 نسبت به ماه مشابه سال قبل معادل 14.0درصد افزايش داشته است.
مديرکل آمارهاي اقتصادي خاطر نشان کرد: اين شاخص در دوازده ماه منتهي به مهر ماه 1393 نسبت به دوازده ماه منتهي به مهر ماه 1392 به‌ميزان 19.0 درصد افزايش نشان مي‌‌دهد
وی در ادامه تاکید کرد: شاخص بهاي توليدکننده (PPI) تصويري از تغيير سطح قيمت‌ ها  در کالاهاو خدمات  مورد نياز براي توليد را ارائه مي‌نماید. به‌طور معمول، انتظار مي‌رود تغييرات در شاخص قيمت توليدکننده، با يک وقفه زماني در شاخص قيمت مصرف‌کننده (CPI) منعکس شود. لذا مي توان تغييرات شاخص بهاي توليد کننده را بيانگر تحولي مناسب در زمينه تغييرات آتي شاخص بهاي مصرف کننده دانست .  
مدیرکل آمارهای اقتصادی در ادامه بیان نمود: با تغيير در فرايند توليد و محاسبات آمار های اقتصادی در مرحله اول، زمان انتشار شاخص بهاي کالاها و خدمات مصرفي را  در شرايط عادي به پنج روز کاري پس از پايان هر ماه و زمان انتشار شاخص بهاي توليد کننده را به 8 روز کاري پس از پايان هر ماه رسانده ايم .
وی در پایان در زمينه انتشار به موقع آمارهاي اقتصادي گفت: اين موضوع بر اساس توصيه  معاونت اقتصادي بانک مرکزی انجام شده است .

 تعداد بازديدها:   3,965