تسويه حساب نهايي اوراق مشارکت مرحله‌ي چهارم شهرداري مشهد در شعب منتخب بانک ملت

‌ تمام دارندگان برگ تسويه حساب نهايي اوراق مشارکت مرحله‌ي چهارم شهرداري مشهد مي‌توانند با همراه داشتن مدارک لازم، مابه‌التفاوت سود قطعي تا علي‌الحساب را دريافت کنند.
به گزارش روابط عمومی بانک مرکزي جمهوري اسلامي ايران؛ در راستاي تحقق اهداف بانکداري بدون ربا و ترويج ابزار مالي اسلامي، تمام دارندگان برگ تسويه حساب نهايي اوراق مشارکت مرحله‌ي چهارم شهرداري مشهد منتشره در تاريخ1387/11/1 که در طرح بهسازي و نوسازي بافت فرسوده اطراف حرم مطهر رضوي ( ع ) و طرح ميدان شهداي شهرداري مشهد مشارکت کرده‌اند، مي‌توانند با همراه داشتن برگ تسويه حساب نهايي مشارکت، اصل و کپي شناسنامه و کارت ملي و همچنين معرفي شباي حساب بانکي متمرکز از تاريخ1393/8/21 به مدت 10 روزکاري به شعب منتخب بانک ملت ( شعب فروشنده اوراق مشارکت مرحله چهارم شهرداري مشهد ) مراجعه و مابه‌التفاوت سود قطعي تا علي‌الحساب به ميزان29.48 درصد، (به ازاي هر 10 ميليون ريال معادل دو ميليون و نهصد و چهل و هشت هزار (2.948.000 ريال) را دريافت کنند.

 تعداد بازديدها:   3,887