بازپرداخت پلکانی تسهیلات گسترده‌تر شد

   بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران طی بخشنامه‌ای « روش بازپرداخت پلکاني تسهيلات اعطايي » را به شبکه بانکی کشور اعلام کرد.
 به گزارش روابط عمومی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، در حال حاضر، روش بازپرداخت پلکاني تسهيلات اعطايي، منحصر به «فروش اقساطي مسکن» مي‌باشد؛ با عنايت به ظرفيّت موجود در مفاد آيين‌نامه و دستورالعمل تسهيلات اعطايي در قالب فروش اقساطي وسايل توليد، ماشين‌آلات، وسايل حمل‌ونقل و تأسيسات براي بازپرداخت پلکاني تسهيلات اعطايي، به منظور تسهيل در بازپرداخت تسهيلات دريافتي توسط مشتريان، کمک به وصول مطالبات بانک‌ها و مؤسسات اعتباري، بهبود فضاي کسب و کار و رونق اقتصادي، موضوع بازپرداخت پلکاني تسهيلات اعطايي در قالب فروش اقساطي وسايل توليد، ماشين‌آلات، وسايل حمل‌ونقل و تأسيسات در شانزدهمين جلسه مورخ1393/6/16 کميسيون مقررات و نظارت مؤسسات اعتباري مطرح و به تصويب رسيد.
لازم به تاکید است، در صورت درخواست مشتري، بانک‌ها و مؤسّسات اعتباري غيربانکي مي‌توانند در فروش اقساطي وسايل توليد، ماشين‌آلات، وسايل حمل‌ونقل(به استثناي خودروي سواري) و تأسيسات، از روش بازپرداخت پلکاني استفاده کنند.تعداد بازديدها:   3,993