افزایش ظرفیت وام دهی بانک‌ها در سال جاری

 شبکه بانکی کشور تا پایان شهریور ماه سال جاری 146هزار میلیارد تومان تسهیلات پرداخت کرده که این نشانگر رشد تسهیلات دهی بانک ها در سال جاری بوده است.
  به گزارش روابط عمومی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران؛ سید علی اصغر میرمحمد صادقی مدیرکل اعتبارات  با بیان این که در پایان مهرماه میزان تسهیلات دهی سیستم بانکی به 177هزار میلیارد تومان رسیده افزود: 55 هزار میلیارد تومان به بخش صنعت تعلق گرفته و از این  55 هزارمیلیارد تومان 80 درصد ، یعنی 44 هزار میلیارد تومان در اختیار بخش سرمایه در گردش صنعت قرار گرفته است.
 وی با بیان اینکه تا پایان سال 280هزار میلیارد تومان تسهیلات پرداخت خواهد شد اظهار داشت: تقریباً 63 درصد این مبلغ تا پایان مهرماه عملیاتی شده‌است و قطعاً به سقف مورد نظر که 280 هزار میلیارد تومان بوده خواهیم رسید .
مدیرکل اعتبارات ضمن بیان اینکه تسهیلات پرداختی از شهریورماه تا مهرماه از 146هزار میلیارد تومان به 177هزار میلیارد تومان رسیده، گفت:  این نشانگر 20 درصد رشد طی یک ماه بوده است و این رشد بسیار خوبی است که در منابع بانک‌ها ایجاد شده‌است و صرف تسهیلات شده‌است .تعداد بازديدها:   3,820