تمدید پرداخت سود طرح شهرداری مشهد

پرداخت مابه‌التفاوت سود علي‌الحساب تا سود قطعي طرح شهرداري مشهد منتشره سال 1387 به مدت 10 روزکاري از تاريخ 24/9/1393 تمديد شد.
به گزارش روابط عمومی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران،هموطنان ذي‌نفع با همراه داشتن اصل برگ تسويه حساب نهايي مشارکت، اصل و کپي شناسنامه و کارت ملي به شعب منتخب بانک ملت مراجعه نمايند.تعداد بازديدها:   2,627