معاون اقتصادی بانک مرکزی خبر داد؛

رشد اقتصادی 3.7 درصدی در فصل تابستان

رشد اقتصادی 3.7 درصدی در فصل تابستان

 معاون اقتصادي بانک مرکزي از رشد اقتصادي 3.7درصدي در فصل تابستان امسال خبر داد و گفت: اقتصاد مسير خروج از رکود خود را آغاز کرده و در مرحله بازيابي توان از دست رفته است.
به گزارش روابط عمومي بانک مرکزي، پيمان قرباني ميزان توليد ناخالص داخلي کشور در شش‌ماهه اول سال 1393 (به قيمت پايه ثابت سال 1383) را هزار و بيست و سه هزار ميليارد ريال اعلام و تصريح کرد: رشد متغير مزبور نسبت به 6 ماهه اول سال 1392 معادل 4.0 درصد بوده است. قرباني با اشاره به رشد توليد ناخالص داخلي بر حسب فعاليتهاي اقتصادي افزود، در شش‌‌ماهه نخست سال 1393، گروه کشاورزي معادل 3.2 درصد، گروه نفت معادل 9.2 درصد، گروه صنايع و معادن معادل 7.2 درصد و گروه خدمات معادل 2.5  درصد رشد را تجربه کرده‌اند؛ اين در حالي است که در دوره مشابه سال گذشته (شش‌ماهه اول سال 1392) تمامي گروه‌هاي اقتصادي به غير از گروه کشاورزي از رشد منفي برخوردار بوده‌اند.
وي در خصوص رشد گروه‌هاي مختلف اقتصادي نيز  اظهار داشت که در فصل تابستان 1393، گروه کشاورزي معادل 3.2 درصد، گروه نفت معادل 10.7 درصد، گروه صنايع و معادن معادل 7.2درصد و گروه خدمات نيز معادل 1.9 درصد رشد داشته‌اند.
معاون اقتصادي بانک مرکزي با يادآوري رشد منفي توليد ناخالص داخلي طي سال‌هاي 1391 و 1392 گفت: طي سالهاي مزبور، اقتصاد کشور 8 فصل متوالي انقباض را تجربه کرد و رشدهاي بدست آمده در سه‌ماه و شش‌ماهه سال 1393 گواه اين ادعاست که اقتصاد در مسير بازيابي توان از دست رفته خود قرار گرفته است.
قرباني با مقايسه حجم توليد ناخالص داخلي (به قيمتهاي ثابت سال 1383) در فصل تابستان سالهاي 1390 و 1393، ميزان متغير مزبور در فصل دوم سال 1393 را معادل 543 و در فصل دوم سال 1390 معادل 581 هزار ميليارد ريال اعلام کرد و اظهار داشت: توليد ناخالص داخلي به قيمتهاي ثابت سال 1383 در فصل دوم سال 1393 همچنان به ميزان 6.5  درصد از رقم مشابه آن در سال 1390 کمتر است.
وي با اشاره به نقش تاثيرگذار نظام بانکي در زمينه خروج از رکود خاطرنشان کرد: از مجموع 1772.5هزار ميليارد ريال تسهيلات پرداخت شده در هفت‌ماهه منتهي به مهر 1393، حدود 60 درصد از تسهيلات پرداخت شده با هدف تامين سرمايه در گردش واحدهاي توليدي پرداخت شده است که البته نسبت مزبور در  بخش صنعت و معدن به رقم قابل توجه 79.4 درصد بالغ گرديده است.
معاون اقتصادي بانک مرکزي در خصوص تجديد نظر در رشد اقتصادي 4.6درصدي فصل اول و تقليل آن به رقم 4.4 درصد نيز اشاره کرد: ارقام توليد ناخالص داخلي فصلي محاسبه شده، ارقامي مقدماتي و قابل تجديدنظر است؛ لذا بر اساس دريافت برخي آمارهاي جديد، رشد توليد ناخالص داخلي به قيمت‌هاي ثابت سال 1383 در فصل اول سال 1393 از 4.6 درصد به 4.4 درصد تعديل شده است.
قرباني در خصوص بالا بودن ميزان رشد اقتصادي 4.4 درصد فصل اول سال 1393 نسبت به رشد 3.7 درصدي فصل دوم سال 1393 گفت: اقتصاد ايران بيشترين انقباض را در فصل اول سال 1392 تجربه کرد؛ به‌طوريکه رشد اقتصادي کشور در فصل اول سال 1392 در سطحي معادل 4.1- درصد قرار گرفت؛ اين در حالي است که متغير مزبور در فصل دوم سال 1392 رشدي معادل 0.9- درصد را تجربه کرد. بر همين اساس و همان‌گونه که قبلاً نيز اعلام شد، رشد فصل‌هاي پس از فصل بهار در سال 1393 به طور طبيعي مي بايست ملايم‌تر از رشد آن در بهار 1393 باشد. از اين‌رو و مطابق با انتظارات پيشين، رشد توليد ناخالص داخلي (به قيمت‌هاي ثابت سال 1383) در فصل دوم 1393 اندکي نسبت به فصل اول کاهش يافت و به رقم 3.7 درصد رسيد.
معاون اقتصادي بانک مرکزي با اشاره به رشد توليد ناخالص داخلي (به قيمتهاي ثابت سال 1383) بر حسب اقلام هزينه‌ نهايي، به رشد 3.7 درصدي مصرف خصوصي و 3.3 درصدي مصرف دولتي در نيمه اول امسال اشاره کرد و افزود: مصرف خصوصي از طرح بودجه خانوار مديريت کل آمارهاي اقتصادي بانک مرکزي استخراج شده و نشان‌گر مصرفي است که خانوارها انجام مي‌دهند.
قرباني مخارج دولت را داراي دو بخش مصرفي و سرمايه‌گذاري عنوان و تصريح کرد: مصارف دولت در 6 ماهه اول سال 1393 معادل 3.3 درصد رشد داشته است.
وي به رشد 15.8 درصدي سرمايه گذاري در کشور (بخش دولتي و خصوصي) در 6 ماهه اول سال 1393 اشاره و آن را در مقايسه با رشد 16.5- درصد مقطع مشابه سال گذشته (شش‌ماهه نخست سال 1392) مثبت ارزيابي کرد و گفت: سال گذشته اقتصاد کشور روندي نگران‌کننده‌ در بحث سرمايه‌گذاري را تجربه مي‌کرد که خوشبختانه اين روند به سمت مثبت اصلاح شده است. وي با تاکيد بر اهميت سرمايه‌گذاري در کشور خاطرنشان کرد: استمرار رشد اقتصادي بدون توجه به تشکيل سرمايه ثابت ناخالص در کشور، بي‌معنا خواهد بود؛ لذا براي اينکه بخواهيم رشدي پايدار در اقتصاد را تجربه کنيم؛ ضرورتاً مي‌بايست، سرمايه‌گذاري مناسب در اقتصاد صورت گرفته و رشد آن در سطحي قابل قبول و در حال بهبود قرار گيرد.
معاون اقتصادي بانک مرکزي با اشاره به اجزاي سرمايه‌گذاري در کشور، رشد سرمايه‌گذاري در بخش ماشين‌آلات و ساختمان در 6 ماهه اول سال 1393 را معادل 15.8 درصد عنوان کرد و افزود: رشد سرمايه‌گذاري در بخش ماشين‌آلات در فصل اول سال 1393 معادل 17 درصد و در فصل دوم معادل 14.7 درصد بوده است.
وي با اشاره به رشد قابل توجه سرمايه‌گذاري در بخش ساختمان در فصل دوم سال 1392، رشد متغير مزبور در فصل تابستان 1393 را معادل 33.0 درصد عنوان کرد که نسبت به رشد آن در فصل نخست سال 1393 (4.1- درصد) افزايش قابل توجهي نشان مي‌دهد. وي در پايان اظهار داشت که رشد قابل توجه سرمايه‌‌گذاري در بخش ساختمان در فصل تابستان سال 1393، عمدتاً از افزايش مخارج عمراني دولت نشات گرفته است.

   تعداد بازديدها:   3,060