هشدارجدی بانک مرکزی به بانکها و موسسات اعتباری در مورد سودهای علی الحساب؛

به چارچوب توافق‌ها پایبند باشید

بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران کلیه بانکها و موسسات‌‌ اعتباری را به رعایت چارچوب‌هاي مورد توافق در پرداخت سود علی‌الحساب به انواع حسابهای سرمایه‌گذاری کوتاه مدت و بلند مدت موظف نمود.
به گزارش روابط عمومی بانک مرکزی ، به منظور ارتقای انضباط در بازار پولی کشور و جلوگیری از رقابت ناسالم فعالان این بازار؛ بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران کلیه بانکها و موسسات‌‌ اعتباری دارای مجوز را از تاریخ 1/10/1393 موظف به رعایت چارچوب‌هاي مورد توافق در پرداخت سود علی‌الحساب به انواع حسابهای سرمایه‌گذاری کوتاه مدت و بلند مدت نموده است.
این گزارش می افزاید: همچنین کلیه موسسات متقاضی اخذ مجوز فعالیت از این بانک شامل آرمان، نور، ثامن، تعاونیهای اعتبار میزان و افضل‌توس و همچنین بانک در شرف تاسیس مهر اقتصاد که تاکنون موفق به اخذ مجوز فعالیت از بانک مرکزي نشده‌اند، مکلف به رعایت نرخهای سود علی‌الحساب به انواع حسابهای سپرده سرمایه‌گذاری مدت دار در چارچوب مورد توافق نظام بانکی کشور می باشند. علاوه بر آن این نهادها موظفند از افتتاح هرگونه حساب سپرده جدید (اعم از قرض‌الحسنه یا سرمایه‌گذاری) براي مشتريان خودداري نموده و تا پایان فرآیند ساماندهی نیز انجام هرگونه تبلیغات در رسانه های عمومی توسط موسسات صدرالذکر ممنوع می‌باشد .
 بدیهی است چنانچه نهادهای پولی مزبور بر خلاف ضوابط و مقررات موجود اقدام به افتتاح حساب سپرده جديد، انجام تبلیغات يا پرداخت سود علي الحساب سپرده هاي سرمايه‌گزاري مدت دار بيش از ميزان تعيين شده طي بخشنامه شماره 260243/93 مورخ 29/09/1393 بانک مرکزي نمایند، این بانک حسب وظایف قانونی خود ضمن جلوگیری از پرداخت سود به حسابهای سرمایه‌گذاری افتتاح شده و برخورد قانونی با این نهاد متخلف، روند صدور مجوز نهاد مزبور را مورد تجدید نظر قرار داده و مراحل طی شده قبلی را کان‌لم‌یکن می کند.به هرحال کلیه سپردهای جدیدی که بعد از تاریخ فوق الاشعار د راین موسسات ایجاد می شود باطل بوده و در صورت بروز هر گونه مشکلی مورد تایید مرجع نظارتی نیست.
شايان ذکر است موسسات فوق الذکر بايد اين اطلاعيه را به عنوان ابلاغ رسمي بانک مرکزي جمهوري اسلامي ايران تلقي نمايند.تعداد بازديدها:   7,066