نحوه محاسبه سپرده های کوتاه مدت

سود سپرده‌هاي سرمايه‌گذاري کوتاه‌مدت عادي، بر مبناي حداقل مانده در هر روز و در پايان هر ماه محاسبه می شود.
به گزارش روابط عمومی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران،این بانک در بخشنامه ای به شبکه بانکی کشور ضمن تأکيد دوباره بر لزوم پايبندي و التزام بانک‌ها به توافقات و تفاهمات صورت‌گرفته نحوه ی محاسبه  سود سپرده های کوتاه مدت عادی را  بر مبناي حداقل مانده در هر روز و در پايان هر ماه اعلام و ابلاغ کرد.تعداد بازديدها:   7,695