کارت اعتباری، تبلور رضایت‌مندی اجتماعی از شبکه بانکی

کارت اعتباری، تبلور رضایت‌مندی اجتماعی از شبکه بانکی

حکیمی مدیرکل فناوری اطلاعات و ارتباطات در نشست خبری چهارمین همایش بانکداری الکترونیک و نظام های پرداخت، «کارت اعتباری» را تبلور رضایت مندی اجتماعی از شبکه بانکی در کنار پایداری مالی معرفی کرد. 
به گزارش روابط عمومی بانک مرکزی ناصر حکیمی در خصوص نقشه راه بانک مرکزی گفت: نقشه راه بانک مرکزی در چهارمین همایش بانکداری الکترونیک و نظامهای پرداخت با جزئیات کامل در اختیار مدعوین قرار می گیرد.
مدیرکل فناوری اطلاعات و ارتباطات بانک مرکزی افزود: نقشه راه بانک مرکزی می تواند الگویی مناسب برای سایر نهادهای پولی باشد تا در چارچوب برنامهمحور کردن نظام بانکی گام بردارند و برای سازمان خود برنامه و نقشه راه چندساله تعریف کنند.
وی در تشریح دلایل رویکرد انتقادی مردم به نظام بانکی اظهار داشت: اعتقاد مردم این است که نظام بانکی خدمات زیادی به آحاد جامعه ارائه نمی دهد. از منظر مردم، بانک وجوه خرد مردم را جمع آوری کرده و به صورت تسهیلات کلان در اختیار قشر خاصی قرار می دهد که این موضوع اعتماد مردم به نظام بانکی را کاهش داده است. نظام بانکداری در دنیا مسیر معکوسی را طی می کند و از طریق جذب سپرده های کلان نسبت به ارائه تسهیلات خرد اقدام میکند.
حکیمی راهکار رضایت مندی اجتماعی در کنار پایداری مالی را در ارائه خدمات کارت اعتباری معرفی کرد و گفت: خدمات کارتهای اعتباری یکی از رایج ترین خدمات بانکی در دنیاست و پیاده سازی آن برای نظام بانکی ایران در دسترس است. از این رو  می‌بایست مدلی از کارتهای اعتباری پیاده سازی شود که نظام بانکی و مردم از آن منتفع شوند و تجهیز و تخصیص منابع به درستی صورت گیرد و در چارچوب عملیات بانکداری بدون ربا قرار گیرد.
مدیرکل فناوری اطلاعات و ارتباطات با اشاره به اینکه زیرساختهای فنی ارائه خدمات کارتهای اعتباری فراهم است ، عنوان کرد: الزامات اساسی شروع کار مربوط به اطلاع رسانی و نحوه پیاده سازی آن است. در همین راستا بایستی دانش مربوط به این حوزه را افزایش دهیم.
حکیمی تاکید کرد: موضوع رواج پیدا نکردن کارتهای اعتباری آسیب شناسی شده و از تجربیات سایر کشورها مانند ترکیه که در دهه اخیر با گسترش خدمات کارت اعتباری اعتماد را به  شبکه بانکی بازگردانده است، استفاده کرده ایم تا راهکاری برای حرکت از وضعیت موجود به سمت وضع مطلوب داشته باشیم.تعداد بازديدها:   3,200