شماره جدید نشریه روند منتشر شد

شماره‌های 65 و 66  فصلنامه روند منتشر شد.
به گزارش روابط عمومی بانک مرکزی فایل PDF فصلنامه روند، سال بیست  و یکم  شماره‌های 65 و 66 ، بهار و تابستان  1393 در وب سایت بانک مرکزی به نشانی  simplelist/12869.aspx  بخش نشریات‌ و پژوهش ها –نشریات ادواری- برای دسترسی عموم قرار گرفته است.
علاقه‌مندان می‌توانند برای دریافت شماره‌های این نشریه به نشانی مذکور مراجعه کنند.
 


تعداد بازديدها:   3,801