رشد اقتصادی کشور در نه ماهه سال 1393 به3.6درصد رسيد

به گزارش روابط عمومی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران ، بر اساس محاسبات مقدماتی و اوليه اداره حسابهای اقتصادی اين بانک، توليد ناخالص داخلی کشور به قيمت پایه و به قيمت های ثابت سال 1383 در نه ماهه سال 1393 به 1518861 ميليارد ريال رسيد که نسبت به رقم مشابه نه ماهه سال 1392 به ميزان 3.6درصد رشد نشان می دهد.. 


تعداد بازديدها:   4,035