تسهیلات پرداختی بانک‌ها طی 11 ماهه سال جاری

         به گزارش روابط عمومی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران ،تسهیلات پرداختی بانک‌ها طی 11 ماهه سال جاری به بخش‌های اقتصادی مبلغ 2919.7هزار میلیارد ریال می‌باشد که در مقایسه با دوره مشابه سال گذشته مبلغ 760.0هزار ميليارد ريال (معادل 35.2درصد) افزايش داشته است.
 


تعداد بازديدها:   3,469