موسسه اعتباري کوثر نیز به سامانه وام ازدواج پیوست

   متقاضیان دریافت تسهیلات ازدواج می‌توانند از روزچهارشنبه 27 اسفندماه سال جاری نسبت به انتخاب موسسه اعتباري کوثر در سامانه ازدواج اقدام کنند.
به گزارش روابط عمومی بانک مرکزی، باتوجه به هماهنگی‌ های به عمل آمده از سوی این بانک ، موسسه اعتباري کوثر از روز چهارشنبه مورخ 27/12/1393 به سامانه قرض‌الحسنه ازدواج متصل خواهد گرديد و متقاضيان دريافت تسهيلات مزبور مي‌توانند از تاريخ موصوف نسبت به انتخاب بانک ياد شده در سامانه ازدواج اقدام نمايند.تعداد بازديدها:   4,406