نرخ تورم 11.2 درصد اعلام شد

 

نرخ تورم در دوازده ماه منتهي به فروردين‌ماه 1395 نسبت به دوازده ماه منتهي به فروردين‌ماه 1394معادل 11.2 درصد است.


به گزارش روابط عمومی بانک مرکزی ، خلاصه نتايج به‌دست آمده از شاخص بهاي کالاها و خدمات مصرفي در مناطق شهري ايران براساس سال پايه 100=1390 به شرح زیر است:
- شاخص بهاي کالاها و خدمات مصرفي در مناطق شهري ايران در فروردين‌ماه 1395 به عدد 235.9 رسيد که نسبت به ماه قبل 0.5 درصد افزايش يافت.
- شاخص مذکور در فروردين‌ماه 1395 نسبت به ماه مشابه سال قبل معادل 7.4 درصد افزايش داشته است.
 تعداد بازديدها:   19,793