انتشار گزیده آمارهای اقتصادی دو ماهه فصل بهار


جداول گزیده آمارهای اقتصادی تا پایان اردیبهشت ماه سال 1395 منتشر شد.به گزارش روابط عمومی بانک مرکزی، این نشریه الکترونیکی به صورت ماهانه منتشر می شود و حاوی جديدترين اطلاعات و آمارهای اقتصادی در بخشهاي پولی و بانکی، تراز پرداختها، مالی و بودجه و بازار سرمايه است.


گزیده آمارهای اقتصادی فروردین و اردیبهشتتعداد بازديدها:   5,460