تورم تیرماه 9.2 درصد شدنرخ تورم در دوازده ماه منتهي به تيرماه 1395 نسبت به دوازده ماه منتهي به تيرماه 1394 معادل 9.2 درصد است.
 به گزارش روابط عمومی بانک مرکزی، خلاصه نتايج به‌دست آمده از شاخص بهاي کالاها و خدمات مصرفي در مناطق شهري ايران براساس سال پايه 100=1390 به شرح زیر است:

-    شاخص بهاي کالاها و خدمات مصرفي در مناطق شهري ايران در تيرماه 1395 به عدد 242.8‌ رسيد که نسبت به ماه قبل 0.8 درصد افزايش يافت.

-    شاخص مذکور در تيرماه 1395 نسبت به ماه مشابه سال قبل معادل 8.1 درصد افزايش داشته است.تعداد بازديدها:   6,169