با تصویب شورای پول و اعتبار

مؤسسات پس‌انداز و تسهيلات مسکن ایجاد می شوند

 


در يکهزار و دويست و بيست و سومين جلسه شورای پول و اعتبار "دستورالعمل اجرايي تأسيس، فعاليت و نظارت بر مؤسسات پس‌انداز و تسهيلات مسکن" به تصويب رسید.به گزارش روابط عمومی بانک مرکزی، شورای پول و اعتبار با هدف کمک به تأمین مالی بخش مسکن از طریق جذب پس‌اندازهای خرد و اعطای تسهیلات مسکن و با استناد به آیین نامه اجرایی تبصره 2 ماده 7 قانون حمایت از احیا، بهسازی و نوسازی بافت های فرسوده و ناکارآمد شهری، مصوب هیئت وزیران، "دستورالعمل اجرايي تأسيس، فعاليت و نظارت بر مؤسسات پس‌انداز و تسهيلات مسکن" را در 18 ماده و 4 تبصره، تصويب کرد.
همچنین در این جلسه، حداقل سرمايه مورد نياز براي تأسيس بانک برون‌مرزي در مناطق آزاد به میزان 100 ميليون يورو تعیین شد.

 


تعداد بازديدها:   6,960