مجموعه بخشنامه های مقررات، مجوزها و مبارزه با پولشویی در سال 1394 منتشر شدبانک مرکزی، بخشنامه‌های صادره حوزه مدیریت‌کل مقررات، مجوزهای بانکی و مبارزه با پولشویی سال 1394 را در مجموعه ای به صورت یکپارچه منتشر کرد.
 


به گزارش روابط عمومی بانک مرکزی،  با توجه به تجربيات مثبت سال‌هاي اخير و استقبال شبکه بانکي کشور از ارايه يکپارچه و منسجم بخشنامه‌هاي ساليانه حوزه مديريت کل مقررات، مجوزهاي بانکي و مبارزه با پولشويي بانک مرکزي جمهوري اسلامي ايران، بخشنامه‌هاي صادره توسط اين مديريت‌کل در سال 1394 در قالب مجموعه‌اي يکپارچه منتشر شد.
این مجموعه در پايگاه اطلاع‌رساني بانک مرکزي به نشاني www.cbi.ir، قسمت بخشنامه‌هاي نظارت نيز قابل دسترسي است، اميد مي‌رود تهيه اين مجموعه رضايت خاطر دست‌اندرکاران، پژوهشگران و کارشناسان شبکه بانکي کشور را فراهم آورده و در اجراي هر چه دقيق‌تر مقررات پولي و بانکي کشور مفید واقع شود.تعداد بازديدها:   5,349