نماگرهای اقتصادی تابستان 1395 منتشر شد

 

نماگرهای اقتصادی شماره 85، مربوط به سه ماهه دوم سال 1395 منتشر شد.
 

به گزارش روابط عمومی بانک مرکزی، نماگرهای اقتصادی شماره 85 از سوی اداره بررسی‌ها و سیاست‌های اقتصادی انتشار یافت.
 
 

 


تعداد بازديدها:   2,961