شاخص بهای تولید‌کننده دی‌ماه منتشر شد

 


شاخص بهای تولیدکننده در ایران در دوازده ماه منتهي به دی‌ماه 1395 نسبت به دوازده ماه منتهي به دی‌ماه 1394 به‌میزان 4 درصد افزایش یافته است.


 به گزارش روابط عمومی بانک مرکزی، خلاصه نتایج به‌دست آمده از شاخص بهای تولیدکننده در ایران براساس سال پایه  100=1390 به شرح زیر است:

-  شاخص بهای تولیدکننده در ‌ایران در دي‌ماه 1395 به عدد 233.3 رسيد که نسبت به ماه قبل یک درصد افزايش داشته است.

-  شاخص مذکور در دی‌ماه 1395 نسبت به ماه مشابه سال قبل معادل 8.5 درصد افزایش نشان می‌‌دهد.تعداد بازديدها:   3,450