با دریافت بازخورد از بانک ها و نظرات کارشناسان

صورت های مالی نمونه بازنگری شد


بانک مرکزی باتوجه به گذشت یک سال از اجرایی شدن بخشنامه های صادره در خصوص صورت های مالی نمونه، این صورت های مالی را از برخی جوانب همچون یادداشت های صورت های مالی و اصلاح قالب گزارش دهی مورد بازنگری قرار داده است و نسخه ای از آن را به بانک ها وموسسات اعتباری ابلاغ کرد.


به گزارش روابط عمومی بانک مرکزی، پيرو بخشنامه‌هاي شماره 343723‏‏‏‏‏.94 مورخ 25‏‏‏‏‏.11‏‏‏‏‏.1394 و شماره 315502‏‏‏‏‏.95 مورخ 6‏‏‏‏‏.10‏‏‏‏‏.1395 اين بانک در خصوص صورت­های مالی نمونه و باتوجه به گذشت یک سال از اجرایی شدن بخشنامه‌هاي یاد شده، صورت­های مالی مذکور براساس بازخوردهای دریافتی از بانک ها و موسسات اعتباری و نیز بررسی کارشناسان حوزه نظارتی این بانک بازنگری شده است. نسخه حاضر شامل برخي تغييرات در يادداشت‌هاي صورت‌هاي مالي و بعضاً اصلاح قالب گزارش دهی است.
لازم به ذکر است بانک مرکزی ضمن تأکید بر حسن اجرای صورت های مالی نمونه توسط بانک ها و موسسات اعتباری، از آنها خواسته است گزارشی از اقدامات خویش را به بانک مرکزی ارسال کنند. همچنین رسیدگی به صورت­ های مالی سال 1395 و بررسی درخواست برگزاري مجمع عمومي بانک‏ ها‏‏‏‏ و مؤسسات اعتباري، صرفاً در چارچوب نمونه ابلاغی و ارائه پيش نويس گزارش حسابرس مستقل بر روی آن امکان پذیر خواهد بود و اتخاذ تصمیمات مجمع عمومی نیز باید برمبنای صورت­ های مالی یاده شده انجام شود. علاوه براین برای انتقال الکترونيکي اطلاعات صورت‌هاي مالي به بانک مرکزی پس از این  فایل XML  مربوط ارسال خواهد شد.  
گفتنی است پیش از این بانک مرکزی در بخشنامه شماره 315502‏‏‏‏‏.95 مورخ 6‏‏‏‏‏.10‏‏‏‏‏.1395 با ارسال «مجموعه راهنماي تغييرات صورت‌هاي مالي» به بانک‌ها و موسسات اعتباري از آنها خواسته بود که صورت های مالی سال جاری خود را مطابق با نمونه ابلاغی بهمن ماه 1394 بانک مرکزی، تدوین و ارایه کنند. لازم به ذکر است این بانک در سال گذشته و پيرو بخشنامه شماره 94.343723 مورخ 1394.11.25 درارتباط با لزوم تهیه صورت هاي مالي سال 1394 و همچنين سال های آتی در چارچوب صورت های مالی نمونه مطابق با استانداردهاي بين‌المللي گزارشگری مالی (IFRS) را ابلاغ کرده بود.


همچنین صورت های مالی نمونه بازنگری شده از طریق لینک زیر در دسترس است: 
 تعداد بازديدها:   11,250